Belang van brandveiligheid in huis

  • Woon
  • december 20, 2018
  • Comments Off
brandveiligheid

Brand is een van de grote gevaren die je in woningen en gebouwen tegen kunt komen. Het vuur kan zich zeer snel verspreiden, het is dan ook niet gek dat er strenge regels zijn en er vaak op diverse manieren gewaarschuwd voor producten die mogelijk brandgevaarlijk zijn. Wat kan jij het beste doen op het gebied van brandveiligheid thuis?

Op zoek naar gevaarlijke bronnen

In huis heb je diverse apparaten en producten die een gevaar kunnen zijn als er niet goed mee wordt omgegaan. Denk aan een droger: door de grote hitte en stofvorming is dit een apparaat wat regelmatig in de gaten gehouden dient te worden. Laat een droger dus ook nooit onbewaakt thuis draaien. Hetzelfde geldt voor overbelaste stopcontacten, halogeenverlichting in de buurt van textiel en andere hittebronnen. Zorg dat je met warmtebronnen altijd zeker weet dat het geen brand kan veroorzaken. Gebruik liever LED lampen thuis in verband met de lage temperaturen die deze lampen hebben tijdens gebruik.

Gebruik detectiesystemen

Je kunt niet continu je huis in de gaten houden. Brand kan altijd uitbreken, dus ook als je slaapt. Zorg er dus voor dat je verschillende brandmelders hebt in huis. Liefst ook koolmonoxide melders, koolmonoxide kan je namelijk niet ruiken en is een zeer gevaarlijk gas. Op deze manieren kan je adequaat reageren op noodsituaties. Vuur verspreidt zich zeer snel en de kamers komen al snel vol met rook te staan. Zonder een melder kan dit dus al erg makkelijk foutlopen.

Denk aan diverse vluchtroutes

Bedenk van tevoren goede vluchtwegen voor het geval er brand uitbreekt. Zo kan je snel reageren en ontsnappen aan een snelle vuurzee die het huis in as legt. Een vluchtladder naast je huis of in een flatgebouw kan een zeer goed hulpmiddel zijn om snel te kunnen vluchten zonder dat je bij wijze het raam uit moet springen. Bekijk wat de mogelijkheden zijn en kijk ook eens naar een vluchtladder van Kooiladderspecialist.nl.

Previous «
Next »