• Homepage
 • >
 • Wonen
 • >
 • Wat zijn de laatste ontwikkelingen op het gebied van duurzaam wonen?

Wat zijn de laatste ontwikkelingen op het gebied van duurzaam wonen?

 • Woon
 • januari 19, 2022
 • Comments Off
duurzaam wonen

Ga je binnenkort een huis bouwen, dan is dat hét moment bij uitstek om je bezig te houden met circulair wonen. Op deze manier worden duurzame nieuwe en gebruikte materialen toegepast en draag jij actief bij aan het verminderen van de CO2-uitstoot.

ISDE-subsidie

De overheid stimuleert investeringen die duurzaam bouwen en wonen ondersteunen. Om die reden is de ISDE-subsidie in het leven geroepen. Deze subsidie gebruik je voor:

 • aansluiting op het warmtenet
 • hybride warmtepomp
 • zonneboiler
 • zonnepanelen

Een huis bouwen op een duurzame manier kan dus met een financiële tegemoetkoming van de overheid. Naast deze investering vraagt de nieuwbouw van een woning om het gebruik van toepassingen die schade aan het milieu zoveel mogelijk beperken.

Bouwplannen duurzaam invullen

Een huis bouwen vraagt om bouwplannen die voldoen aan een gezond binnenklimaat, energiebesparing, verlaging van de milieubelasting, veiligheid en veranderende wensen, als het gaat om wonen. Door hier al bij de bouwplannen goed bij stil te staan, wordt duurzaam bouwen onderdeel van het gehele bouwtraject.

Trias Energetica

Het principe van Trias Energetica is een geheel van drie principes dat de basis vormt voor een effectief energiebeleid. De onderdelen moeten op hetzelfde moment worden toegepast tijdens de bouw en hebben betrekking op:

 • optimaal gebruikmaken van duurzame bronnen
 • zoveel mogelijk beperken van energievraag
 • doelmatig gebruik van fossiele brandstoffen

Het inzetten van wind, water, aardwarmte en de zon als energiebronnen maakt het gebruik van fossiele brandstoffen steeds meer overbodig.

Mogelijkheden duurzame woningbouw

Kies welk type duurzame woning jij wilt laten bouwen en kijk hoe je de mogelijkheden zo optimaal mogelijk inzet. Bij nieuw te bouwen duurzame woningen kies je uit een:

 • passief huis
 • lage energiewoning
 • nul energiewoning

De nul energiewoning is ontwikkeld op basis Trias Energetica concept en voldoet daarmee aan een effectief energiebeleid.

Conclusie

Een huis bouwen vraagt om duurzame keuzes vanaf de bouwplannen. Kijk welk type huis jij wilt en maak daarbij zoveel mogelijk gebruik van duurzame grondstoffen. Vraag subsidie aan om de kosten van de energiezuinige maatregelen beheersbaar te houden. Zo krijgt jouw huis een goede start voor de toekomst.

Previous «
Next »