• Homepage
  • >
  • Wonen
  • >
  • Bewuster leven? Kies voor 100% groen gas en licht!

Bewuster leven? Kies voor 100% groen gas en licht!

  • Woon
  • oktober 25, 2020
  • Comments Off
groene energie

Het gebruik van fossiele brandstoffen als energiebron is iets wat volgens jou zoveel mogelijk afgebouwd zou moeten worden om een schonere toekomst te garanderen. Er zijn tegenwoordig zoveel alternatieve mogelijkheden beschikbaar die op een schone en verantwoorde wijze energie kunnen opwekken, dat het af en toe frustrerend is om te zien dat de politieke wil om over te schakelen op verantwoorde en schone energiebronnen nog steeds niet hoog op de agenda staat. 

Zelf ben je sinds de mogelijkheid bestond om je eigen energieleverancier te kiezen, zo snel mogelijk over gestapt op een leverancier die 100% groene energie levert, in Nederland geproduceerd door biomassa, zonne- en windenergie. Zowel van je gas en licht kun je op deze manier zeggen dat ze volledig in Nederland op groene wijze zijn geproduceerd en dat de veroorzaakte CO2 gecompenseerd is met aangeplant bos in eigen land. Op deze manier draag jij eigen steentje bij en verzeker je jezelf ervan dat je kiest voor een op groene en duurzame wijze opgewekte energie.

Er wordt in Nederland op steeds meer plaatsen windenergie opgewekt

Iedereen is natuurlijk bekend met de windmolenparken in Nederland. Wie vanuit westelijke richting aan komt vliegen richting Schiphol, kan er vrijwel zeker van zijn dat hij de windmolens in de Noordzee waarnemen kan. Maar ook op heel veel andere plekken wordt energie uit wind opgewekt. Op meerdere plaatsen in ons land zijn windmolenparken verrezen en wordt een grote hoeveelheid energie duurzaam opgewekt uit natuurlijke bronnen.

En alhoewel je het misschien niet zo snel zou verwachten, wordt in Nederland ook steeds meer zonne-energie geproduceerd. Het lijkt de laatste jaren een ware woontrend.  Steeds meer particulieren laten zonnepanelen installeren, maar ook bedrijven benutten ongebruikte ruimte om zoveel mogelijk energie op te wekken door middel van energie projecten gericht op zonne energie. De groene energie wordt normaliter geleverd door verschillende corporaties, projectontwikkelaars en collectieve zonprojecten. Je kunt op de website van verschillende energieleveranciers vaak  zelfs nakijken welke energiebronnen er bij jou in de buurt zijn, zodat je kunt nagaan waar jouw energie vandaan komt. 

Groene energie heb je binnen een paar dagen geregeld

Waarom zou je er nog langer voor kiezen om energie te verbruiken die afkomstig is van fossiele brandstoffen, als je de mogelijkheid hebt om over te stappen op volledig groen geproduceerde energie? Als je de keuze maakt om over te stappen op een duurzame en groene leverancier van energie dan kun je binnen twee dagen al overstappen op groene energie. Het is nog nooit zo makkelijk geweest om een bewuste keuze te maken en bij te dragen aan een schonere toekomst.

Previous «
Next »