• Homepage
  • >
  • Wonen
  • >
  • Hoe werkt een woningontruiming en wanneer is dat nodig?

Hoe werkt een woningontruiming en wanneer is dat nodig?

  • Woon
  • maart 18, 2021
  • Comments Off
woningontruiming

Een woning leegruimen kan snel uitgevoerd worden, zeker als dit met het botte bijltje gebeurt. Als het een bewoner betreft die uit huis wordt gezet, dan zal er geen rekening gehouden worden met de staat van de spullen die verwijderd worden. Met een seniorenverhuizing gaat het uiteraard anders, toch is het ook hier mogelijk dat de huisraad geheel of voor een groot deel niet verhuisd zal worden naar een nieuwe locatie. Op deze pagina geven we informatie over woningontruiming en wat de mogelijkheden zijn bij een seniorenverhuizing.

Wat is een woningontruiming?

Een ontruiming kan plaatsvinden als de verhuurder in conflict komt met een huurder. Denk aan wanbetaling of overlast voor de omgeving. Er zijn strenge voorwaarden verbonden aan een woningontruiming. Eerst zal de huurovereenkomst opgezegd moeten worden, als de huurder niet akkoord gaat zal de rechter uitspraak moeten doen of de verhuurder tot ontruiming over mag gaan.

Mag je iemand uit huis zetten?

Zelfs wanneer de rechter een aanvraag tot woningontruiming goedkeurt mag de eigenaar van het pand de bewoner niet uit huis zetten. De huisraad mag wel verwijderd worden mits de bewoners eerst in de gelegenheid worden gesteld om dit zelf te doen. Als hier geen gehoor aan wordt gegeven is het mogelijk om hiervoor een verhuizer in te schakelen.

Kan de bewoner zelf actie ondernemen?

Als de rechter eenmaal toestemming heeft verleend dan heeft de bewoner de keuze om de woningontruiming zelf uit te voeren, of te wachten tot de verhuurder het laat doen. Als u het zelf regelt dan kunt u afspreken met de verhuizer wat er met de inboedel moet gebeuren, als u zelf geen actie onderneemt dan mag u er niet vanuit gaan dat uw meubels en bijvoorbeeld elektronica ongeschonden het pand verlaten. Denk aan een grote laadbak volgestouwd met spullen.

Als de verhuurder zonder toestemming tot ontruiming overgaat dan kan de huurder een schadevergoeding eisen, ook wanneer de bewoner zelf niet aan de voorwaarden van het huurcontract heeft voldaan.

Verhuizen of ontruimen?

Bij een seniorenverhuizing verloopt het proces uiteraard anders, toch zijn er overeenkomsten in het proces. Wanneer een familielid komt te overlijden zonder een persoon die achterblijft zullen er veel spullen zijn die geen nieuwe bestemming hebben. In dat geval kunt u samen met een ervaren verhuizer bepalen wat de beste gang van zaken is. Zo kunt u een rondje door het huis lopen om te bepalen welke eigendommen naar de nabestaanden gaan, welke goederen geschikt zijn voor bijvoorbeeld een kringloopwinkel, wat hergebruikt kan worden of chemische producten die afgevoerd moeten worden. Dit is een heel andere vorm van woningontruiming waarbij er geen juridisch conflict aan ten grondslag ligt. Er kan wel een uiterste datum gesteld worden zoals een huurovereenkomst die afloopt.

Seniorenverhuizing in combinatie met ontruiming

Wanneer er een partner of andere gezinsleden achterblijven nadat een persoon niet meer in het huis of appartement woont, dan is het mogelijk dat de nieuwe woonruimte zich niet leent voor (een deel van) de oude huisraad. Dan is er sprake van een gedeeltelijke ontruiming. Bekijk in dit geval eerst de goederen die een nieuwe bestemming zullen krijgen, bepaal vervolgens wat er met de rest moet gebeuren. Omdat deze trajecten vaak veel stress, spanning en ook verdriet met zich mee kunnen brengen is het verstandig om zo snel mogelijk een erkende verhuizer in te schakelen om u in dit proces te begeleiden.

Verhuizen op maat

Uit huis omdat het moet, niet uit een vrije keuze. Bij verplichting horen ook verantwoordelijkheden en uitdagingen. Gelukkig staat u er niet alleen voor, neem contact op met Student Verhuis Service voor vrijblijvend advies bij woningontruiming of een seniorenverhuizing.

Previous «
Next »